Az erdélyi kopó munkavizsga szabályzata 

Ezen szabályzat szerint vizsgáztathatók az egyéb, vaddisznó hajtásra használt kopófajták (szlovák kopó, alpesi tacskókopó, szávavölgyi kopó, stb.)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
1. Az erdélyi kopó hajtó kutya, mely önállóan keresi meg a nagyvadat és kitartóan, de óvatosan követi, hajtja azt. Eközben mindvégig hallható jellegzetes hajtóhangja, ami jelzésül szolgál a vadásznak és a többi kopónak is. A munkavizsga célja tehát, hogy elbíráljuk a kopó hajtóösztönének, hajtóhangjának meglétét, orrjóságát mesterséges vércsapán, illetve taníthatóságát, fegyelmezettségét.
2. Mivel a jelenleg érvényben lévõ hatályos vadászati törvény szerint Magyarországon, hajtóvadászaton csak vaddisznó lõhetõ, ezért az erdélyi kopó hajtóképességét zárt vaddisznóskertben kell vizsgálni.
3. A fajta az FCI által a nemzetközi Champion cím viseléséhez munkavizsgára kötelezett fajták közé tartozik.
4. A vizsga szabályzata alapján verseny is rendezhetõ, melyen erdélyi kopók és rokon fajtáik (szlovák kopó, tacskókopó, stb.) indulhatnak.
5. A munkavizsga letételének alsó korhatára 1 év.
II. A FELADATOK RÉSZLETES LEÍRÁSA:
A vizsga részei:
Vaddisznóhajtás
Fegyelmi gyakorlatok: vezetékre vétel, pórázon vezethetõség, elfektetés
Vezetékmunka mesterséges vércsapán

1. Vaddisznó hajtás
 A feladatot egy kb. 1 ha-s vaddisznóskertben kell végrehajtani. A vizsgán a kertben egyszerre egy illetve két kutya tartózkodhat. A többi vizsgázó kutya távolabb, a vizsga ideje alatt pórázon tartva tartózkodhat. A vezetõ kopóját a kertben a bíróig pórázon vezeti, majd annak utasítására néhány buzdító szó kíséretében a nyakörv leoldásával szabadon engedi. A kutyának önállóan kell a vaddisznókat megkeresni, és csaholva hajtani vagy állítani kell. Ha visszatér vezetõjéhez, újraindítható. KépHa ismét visszatér, a vizsgázó kutyák közül egy a kertbe hozható és az elõzõvel együtt elindítható. Ha a kutya ettõl fogva dolgozni kezd, és a másikkal összhangban, annak egyenrangú társaként hajt, folyamatosan és kitartóan jelez, a feladatot értékelhetõen hajtja végre. Amennyiben a másik kutyával együtt sem érdeklõdik, nem ugat, nem hajt, illetve nem mutat kellõ érdeklõdést a vad iránt, úgy a vizsgából kizárandó. Az a kutya, amelyik kizárólag a másik kutyát hajtja, a vad nem érdekli, illetõleg ha a másik kutyával verekszik, azt munkájában erõsen zavarja, a vizsgából szintén kizárandó. A kutya öt percet kap a keresésre, és 10 percig kell hajtania ill. állítania a disznót. A feladat végén a bíró utasítására a vezetõ megfogja kopóját.
Az értékelésnél figyelembe kell venni a kopó keresési stílusát, önállóságát, rámenõsségét, kitartását. Fontos, hogy a kopó a vaddisznó hajtása ill. állítása közben jellegzetes hangot adjon, csaholjon. Amelyik kutya “némán hajt”, a vizsgából kizárandó.
2. Fegyelmi gyakorlatok
Vezetékre vétel:
A gyakorlatot mezon vagy nagyobb nyílt területen végezzük. A gyakorlat elején a vezetõ a kutyát szabadon engedi, majd a bíró utasítására a szabadon futkározó kutyát vezetõje magához hívja. A kopónak vezetõjéhez kell mennie, és eltûrnie, hogy a pórázt rácsatolja. A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a vezetõ hány vezényszót adott, illetve, hogy a kutya milyen hamar ért a vezetõhöz.
Pórázon vezethetõség:
A gyakorlatot mezon illetve rudas erdõ szélén végeztessük. A kutya nem viselhet szorító vagy szöges nyakörvet. A kutya a bíró utasítására vezetõje mellett halad egyenesen, majd szintén utasításra bal és jobb irányba fordulatokat végez. A lényeg, hogy szemléltesse kopója vezethetõségét. A kutya nem rángathatja, nem húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát. Az erdõben nem akadhat fenn a fákon.
A feladat végrehajtása közben – a bíró figyelmeztetése után- kb. fél perces közzel egy segítõ két lövést ad le sörétes lõfegyverbõl, a kutyától legalább 20 méter távolságra. Maximális osztályzatot kaphat az a kutya, amelyik a lövésre közömbös. Nem hiba, ha a kutya érdeklõdik. Amennyiben megijed, de kisvártatva normálisan folytatja a munkát, osztályzata maximum 2-es lehet. Ha ijedtsége nem múlik el, munkáját nem képes folytatni, a vizsgából 0-s osztályzattal kizárásra kerül.
Elfektetés:
KépElfektetés szabadon: A vezetõ a kutyát a bíró által megjelölt helyen, de lehetõleg mezon vagy erdõ szélén elfekteti, majd eltûnik a kutya szeme elõl. 5 perc elteltével visszatér kutyájához, és vezetékre veszi. Az elfektetés ideje alatt a kutyának nyugodtan a helyén kell maradni, nem baj, ha felül vagy feláll, de az elfektetés helyétõl 5 méternél többre nem távolodhat el. Hiba, ha a kopó ugat vagy nyüszít. Amennyiben ezt a gyakorlatot rögzített pórázon hajtja végre, az “Elfektetés rögzített vezetéken” feladatot hajtja végre. Azonban a kutya ez esetben sem nyugtalankodhat, nem rághatja, rángathatja a vezetéket. Ha a feladatot rögzített vezetéken hajtja végre, legfeljebb II. díjban végezhet.
3. Vezetékmunka mesterséges vércsapán
A csapa hossza 600 méter, 2 tompaszögû töréssel, készítéséhez kb. 2 dl vér szükséges.
A vezetõ a kutyát a nyom kezdetétõl 10 méterre lefekteti, majd megkeresi a nyom kezdetét és megállapítja irányát. Ezután kutyájával a csapát felveteti, elkezdik a munkát.
A vezetékmunkához legalább 6 m hosszúságú vezeték használható, melyet a csapakövetésnél teljes hosszában ki kell engedni. A munka során a vezetõ halk szavakkal bíztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja, lefektetheti, majd továbbindíthatja. Fontos, hogy a kutya a munka végéig megõrizze lelkesedését és a csapa végéig pontosan és érdeklõdve dolgozzon. Nem hiba, ha a kutya röviden letér a csapáról, de önmagát korrigálva visszatér és folytatja a munkát. Hiba viszont, ha a kutya nem érdeklõdik a csapa iránt, idegen nyomra tér át és vissza kell helyezni az eredetire, ha a vezetõ nem engedi ki a vezetéket teljes hosszon, ha gyeplõzve irányítja kutyáját, vagy visszafordulva a bíróknak kitett jeleket figyeli. A kutyát kétszer lehet ismételten a helyes csapára tenni.
(ismételt csapára tételnek számít, ha azt a bíró rendeli el, amennyiben a kutya a terepadottságok figyelembe vételével kb. 30-40 méterre eltávolodott a csapától, és arra magától nem talál vissza. Ilyenkor a vért a bíró mutatja meg.) Ha a vezetõ észreveszi, hogy a kutyája letért a csapáról, és magától visszateszi, nem számít ismételt csapára tételnek, de a bizonytalankodást az értékelésnél figyelembe kell venni. A bírálatnál fontos szempont a kutya stílusa, hogy a csapán kellõ higgadtsággal, koncentráltsággal dolgozik-e, a külsõ tényezõk mennyire zavarják. Természetesen fontos tudni, hogy ez a fajta alapvetõen szangvinikus, így a koncentráltságát ezt figyelembe véve kell elbírálni.
III. A vizsga értékelése:
1. A munkavizsga csak akkor tekinthetõ eredményesnek, ha a kutya minden fázist értékelhetõen teljesített. Ha a munka során bármely feladatra 0-s osztályzatot kap, a vizsga eredménytelen, a többi teljesített feladatra kapott pontszámtól függetlenül. Amennyiben a vizsga sikertelen, tetszõleges idõpontban ismételhetõ.
2. A kutya a munkavizsgán 50 % felett díjban végez. Harmadik díjat kap az összpontszám 50-70%-ának elérése esetében, második díjat, ha az összpontszám 70-85 %- t éri el. Elsõ díjban végez a kopó, ha eléri az összpontszám 85-100%- t, ezen felül a vaddisznóhajtásnál hangadásra legalább 4-es, a vércsapa munka során a nyombiztosságra legalább 3-as osztályzatot kapott.

III. díj: 70-98 pont

II. díj: 99-119 pont

I. díj: 120 pont felett

 

Forrás: www.erdelyikopo.net