Kedves Érdeklődő!

A hajtási szezonban szeretnénk minden igénylő részére elérhetővé tenni a nyakörveket. Az alábbi szabályzat és csatolt igénylőlap lesz ebben segítségünkre. A GPS készülékek használati utasítása a lap alján szerepel. Egyelőre angol és német nyelven érhetők el.

Jó hajtást, jó vadászatot!

NYAKÖRV IGÉNYLÉSI SZABÁLYZAT

 
1. Az Alapítvány tulajdonában lévő GPS készülékek és nyakörvek elsődlegesen a MEKK és az EKKA részvételével - közreműködésével megvalósuló erdélyi kopós hajtások/ rendezvények biztonságos megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra, az Alapítvány működtetésében-karbantartásában.
 
2. A MEKK tagsággal rendelkező, vagy korábban MEKK vagy EKKA hajtásokon, rendezvényeken  résztvevő erdélyi kopó tulajdonosok az erdélyi kopó fajtájú kutyáikkal történő hajtások és más vadászati célú tevékenységek biztonságos lefolytatása érdekében - adott feltételek mellett - határozott idejű felhasználásra GPS készüléket és nyakörve(ke)t igényelhetnek az Alapítványtól.
 
3. Az igénylés feltételei:
3.1. Az igénylő érvényes MEKK tagsággal kell rendelkezzen, vagy korábban már igazolhatóan részt kellett vennie a MEKK vagy EKKA részvételével - közreműködésével megvalósuló erdélyi kopós hajtásokon/ rendezvényeken és az eszközöket erdélyi kopókkal való vadászati célú felhasználásra igényli.
3.2. Az igénylőnek előzetes időpontegyeztetés céljából legalább két héttel a tervezett igénybevétel/ felhasználás kezdeti időpontja előtt fel kell vennie a kapcsolatot az Alapítvány képviselőjével az 1. pontban jelzett MEKK/ EKKA hajtások/ rendezvények időpontjaival való esetleges egybeesések kiküszöbölése végett.
3.3. Az igénylés keretében az igénylő gps-nyakorv-adatlap-ot tölt ki, melyet teljes mértékben kitöltve,  kézjegyével ellátva eredetiben - személyesen nyújt át az Alapítvány képviselőjének. Az adatlap tartalmazza az igénylő adatait, a GPS készülék és a nyakörv(ek) pontos azonosítószámát, használatuk pontos kezdeti és befejezési időpontját, az átadás-átvétel időpontját és a visszaszolgáltatás-visszavétel határidejét, valamint rögzíti az igénylő teljes személyi és anyagi felelősségét a GPS készülék és a nyakörv(ek) rendeltetésszerű használatát és működőképes állapotban történő visszaszolgáltatását illetően. 
Számítógéppel szerkeszthető verzió: gps-nyakorv-adatlap
3.4. Az igénylő aláírásával vállalja, hogy a jelzett vadászati célú felhasználást követő három naptári napon belül működőképes, ép állapotban visszajuttatja az igényelt GPS készüléket és nyakörv(ek)et az Alapítvány tárolási helyére. Az igényelt GPS készülék és nyakörv(ek) csak és kizárólag az Alapítvány tárolási helyén, személyesen vehető át és hasonló módon - átvételi és visszaszolgáltatási elismervény ellenében - szolgáltatható vissza. Különösen indokolt esetben lehetőség van az Alapítvány kijelölt képviselője által, személyesen történő eszközátadási és visszaszolgáltatási módra is.
 
4. Az igénylő a megadott határidőre köteles visszaszolgáltatni az igényelt GPS készüléket és nyakörv(ek)et. Késedelem esetén, a visszaszolgáltatási határidőt követően az igénylő napi 3.000 forint késedelmi díjat köteles fizetni a GPS készülék és napi 1.500 forint késedelmi díjat köteles fizetni minden egyes igényelt nyakörv után, a visszaszolgáltatás napjáig.
 
5. Az Alapítvány tulajdonában lévő GPS készülékek és nyakörvek a fentebb jelzett feltételek mellett ingyen igényelhetők, az esetlegesen befolyó késedelmi díjakat az Alapítvány az eszközpark fejlesztésére - karbantartására fordítja.
 
6. Az igénylések elbírálásáról minden esetben az Alapítvány Kuratóriuma dönt a rendelkezésére álló adatok és információk alapján.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

GARMIN ASTRO 320 KÉSZÜLÉK és DC30 NYAKÖRV  ANGOL

GARMIN ASTRO 320 KÉSZÜLÉK ÉS DC40 NYAKÖRV ANGOL

GARMIN ASTRO 320 KÉSZÜLÉK ÉS DC40 NYAKÖRV NÉMET

GARMIN ALPHA 100 KÉSZÜLÉK ÉS T5 NYAKÖRV ANGOL

VIDEÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK ALPHA100 ANGOL

 

astro-dog-collar