Munkavizsga

Az erdélyi kopó munkavizsga szabályzata 

Ezen szabályzat szerint vizsgáztathatók az egyéb, vaddisznó-hajtásra használt kopófajták (szlovák kopó, alpesi tacskókopó, szávavölgyi kopó, stb.)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

1. Az erdélyi kopó hajtó kutya, mely önállóan keresi meg a nagyvadat és kitartóan, de óvatosan követi, hajtja azt. Eközben mindvégig hallható jellegzetes hajtóhangja, ami jelzésül szolgál a vadásznak és a többi kopónak is. A munkavizsga célja tehát, hogy elbíráljuk a kopó hajtóösztönének, hajtóhangjának meglétét, orrjóságát mesterséges vércsapán, illetve taníthatóságát, fegyelmezettségét.

2. Mivel a jelenleg érvényben lévõ hatályos vadászati törvény szerint Magyarországon, hajtóvadászaton csak vaddisznó lõhetõ, ezért az erdélyi kopó hajtóképességét zárt vaddisznóskertben kell vizsgálni.

3. A fajta az FCI által a nemzetközi Champion cím viseléséhez munkavizsgára kötelezett fajták közé tartozik.

4. A vizsga szabályzata alapján verseny is rendezhetõ, melyen erdélyi kopók és rokon fajtáik (szlovák kopó, tacskókopó, stb.) indulhatnak.

Vaddisznóskertben a terepnek lehetőleg annyira fedettnek kell lenni, hogy a kutya lehetőleg ne szemre keressen. Ez a fedettség azonban a bírálatot is megnehezíti, ezért a kertben egy magaslest kell elhelyezni.

5. A munkavizsga letételének alsó korhatára 1 év.

6. Az idegrendszeri vizsgálat egy megfelelő méretű tisztáson vagy mezon történik.

7. A képességvizsga ideje alatt csak az a kutya lehet szabadon, amelyik éppen vizsgázik, és a bíró engedélyezi a kutya elengedését. A többi kutyát a vizsga befejezéséig pórázon kell tartani.

 8. Amennyiben a vizsga során a kutya kárt tesz a vaddisznóban, azt a rendező szerv és a kutya tulajdonosa egyenlő arányban osztozva téríti meg a disznó tulajdonosának.

II. A FELADATOK RÉSZLETES LEÍRÁSA:

A vizsga részei:

Vaddisznóhajtás
Fegyelmi gyakorlatok: vezetékre vétel, pórázon vezethetõség, elfektetés
Vezetékmunka mesterséges vércsapán

1. Vaddisznó hajtás

A feladatot egy kb. 1 ha-s vaddisznóskertben kell végrehajtani. A vizsgán a kertben egyszerre egy illetve két kutya tartózkodhat. A többi vizsgázó kutya távolabb, a vizsga ideje alatt pórázon tartva tartózkodhat. A vezetõ kopóját a kertben a bíróig pórázon vezeti, majd annak utasítására néhány buzdító szó kíséretében a nyakörv leoldásával szabadon engedi. A kutyának önállóan kell a vaddisznókat megkeresni, és csaholva hajtani vagy állítani kell. Ha visszatér vezetõjéhez, újraindítható.Ha ismét visszatér, a vizsgázó kutyák közül egy a kertbe hozható és az elõzõvel együtt elindítható. Ha a kutya ettõl fogva dolgozni kezd, és a másikkal összhangban, annak egyenrangú társaként hajt, folyamatosan és kitartóan jelez, a feladatot értékelhetõen hajtja végre. Amennyiben a másik kutyával együtt sem érdeklõdik, nem ugat, nem hajt, illetve nem mutat kellõ érdeklõdést a vad iránt, úgy a vizsgából kizárandó. Az a kutya, amelyik kizárólag a másik kutyát hajtja, a vad nem érdekli, illetõleg ha a másik kutyával verekszik, azt munkájában erõsen zavarja, a vizsgából szintén kizárandó. A kutya öt percet kap a keresésre, és 10 percig kell hajtania ill. állítania a disznót. A feladat végén a bíró utasítására a vezetõ megfogja kopóját.

A képességvizsga célja tehát, hogy a kutya viselkedését elbíráljuk élő vaddisznóval szemben.

Az értékelésnél figyelembe kell venni a kopó keresési stílusát, önállóságát, rámenõsségét, kitartását. Fontos, hogy a kopó a vaddisznó hajtása ill. állítása közben jellegzetes hangot adjon, csaholjon. Amelyik kutya „némán hajt”, a vizsgából kizárandó.

2. Fegyelmi gyakorlatok

Vezetékre vétel:

A gyakorlatot mezon vagy nagyobb nyílt területen végezzük. A gyakorlat elején a vezetõ a kutyát szabadon engedi, majd a bíró utasítására a szabadon futkározó kutyát vezetõje magához hívja. A kopónak vezetõjéhez kell mennie, és eltûrnie, hogy a pórázt rácsatolja. A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a vezetõ hány vezényszót adott, illetve, hogy a kutya milyen hamar ért a vezetõhöz.

Pórázon vezethetõség:

A gyakorlatot mezon illetve rudas erdõ szélén végeztessük. A kutya nem viselhet szorító vagy szöges nyakörvet. A kutya a bíró utasítására vezetõje mellett halad egyenesen, majd szintén utasításra bal és jobb irányba fordulatokat végez. A lényeg, hogy szemléltesse kopója vezethetõségét. A kutya nem rángathatja, nem húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát. Az erdõben nem akadhat fenn a fákon.

A feladat végrehajtása közben – a bíró figyelmeztetése után- kb. fél perces közzel egy segítõ két lövést ad le sörétes lõfegyverbõl, a kutyától legalább 20 méter távolságra. Maximális osztályzatot kaphat az a kutya, amelyik a lövésre közömbös. Nem hiba, ha a kutya érdeklõdik. Amennyiben megijed, de kisvártatva normálisan folytatja a munkát, osztályzata maximum 2-es lehet. Ha ijedtsége nem múlik el, munkáját nem képes folytatni, a vizsgából 0-s osztályzattal kizárásra kerül.

Elfektetés:

Elfektetés szabadon: A vezetõ a kutyát a bíró által megjelölt helyen, de lehetõleg mezon vagy erdõ szélén elfekteti, majd eltûnik a kutya szeme elõl. 5 perc elteltével visszatér kutyájához, és vezetékre veszi. Az elfektetés ideje alatt a kutyának nyugodtan a helyén kell maradni, nem baj, ha felül vagy feláll, de az elfektetés helyétõl 5 méternél többre nem távolodhat el. Hiba, ha a kopó ugat vagy nyüszít. Amennyiben ezt a gyakorlatot rögzített pórázon hajtja végre, az „Elfektetés rögzített vezetéken” feladatot hajtja végre. Azonban a kutya ez esetben sem nyugtalankodhat, nem rághatja, rángathatja a vezetéket. Ha a feladatot rögzített vezetéken hajtja végre, legfeljebb II. díjban végezhet.

Elfektetés szabadon: A vezetõ a kutyát a bíró által megjelölt helyen, de lehetõleg mezon vagy erdõ szélén elfekteti, majd eltûnik a kutya szeme elõl. 5 perc elteltével visszatér kutyájához, és vezetékre veszi. Az elfektetés ideje alatt a kutyának nyugodtan a helyén kell maradni, nem baj, ha felül vagy feláll, de az elfektetés helyétõl 5 méternél többre nem távolodhat el. Hiba, ha a kopó ugat vagy nyüszít. Amennyiben ezt a gyakorlatot rögzített pórázon hajtja végre, az „Elfektetés rögzített vezetéken” feladatot hajtja végre. Azonban a kutya ez esetben sem nyugtalankodhat, nem rághatja, rángathatja a vezetéket. Ha a feladatot rögzített vezetéken hajtja végre, legfeljebb II. díjban végezhet.